rejuwenacja_logo

Czym jest rejuwenacja?

Rejuwenacja (ang. rejuvenation od czasownika rejuvenate, będącego
połączeniem przedrostka re– oznaczającego „ponownie/od nowa” i łacińskiego słowa iuvenis – „młody”) – „odmłodzenie, przywrócenie młodości” – to obszar medycyny. Zajmuje się odwracaniem procesu starzenia się organizmu. Może dotyczyć wyglądu, tkanek ale również funkcji narządów. [1]
Według słowika terminów medycznych ang. MeSH (Medical Subject Headings) używanego przez bazy MEDLINE®/PubMED®:

Rejuvenation
The phenomenon of youthfulness, vitality, and freshness being restored. This can apply to appearance, TISSUES, organ functions, or other areas. [2]

W przekładzie: Odtworzenie zjawiska/stanu młodości, witalności i świeżości. Odnosi się do: wygładu zewnętrznego, tkanek, funkcji narządów oraz innych obszarów.

Termin umieszczony w kategorii metody lecznicze/terapeutyczne. [3]

Czym rejuwenacja różni się od przedłużania życia?

Celem rejuwenacji jest odwrócenie procesu starzenia się organizmu, a nie jedynie spowolnienie tego zjawiska.

Czym zajmuje się rejuwenacja?

Metody wykorzystywane w ramach „odmłodzenia” mają za zadanie:

  • naprawić uszkodzenia związane ze starzeniem się czy procesami chorobowymi tkanek i narządów
  • zastąpić uszkodzone tkanki nowymi.
1: Kang YJ, Zheng L. Rejuvenation: an integrated approach to regenerative
medicine. Regen Med Res. 2013 Dec 2;1(1):7. doi: 10.1186/2050-490X-1-7.
eCollection 2013 Dec. Review. PubMed PMID: 25984326; PubMed Central 
PMCID: PMC4376090.
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=Rejuvenation 
3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012060