Czym jest inflammaging?

Inflammaging – to przewlekłe zapalenie o niewielkim stopniu nasilenia, występujące przy braku objawów infekcji, związane ze starzeniem się organizmu.
Może prowadzić do zwyrodnienia tkanek. Uważa się, że stanowi istotny czynnik ryzyka występowania chorób związanych z wiekiem np. sarkopenii, osteoporozy.

Jakie są jego przyczyny?

Za prawdopodobne przyczyny [1] uważa się:
•  kumulację w organizmie niepotrzebnych przeciwciał oraz pozostałości komórek po ich śmierci,
•  pogorszenie funkcjonowania bariery błony śluzowej jamy ustnej oraz jelit,
•  zmienioną mikroflorę jelitową: zmniejszenie przeciwzapalnej oraz
•  zwiększenie prozapalnej i patogennej,
•  starzenie się komórek organizmu,
•  rozregulowanie funkcji układu odpornościowego,
•  zwiększoną aktywność układu krzepnięcia oraz fibrynolizy.

1: Sanada F, Taniyama Y, Muratsu J, Otsu R, Shimizu H, Rakugi H,
Morishita R. Source of Chronic Inflammation in Aging. Front Cardiovasc 
Med. 2018 Feb 22;5:12. doi: 10.3389/fcvm.2018.00012. eCollection 2018.
PubMed PMID: 29564335; PubMed Central PMCID: PMC5850851.