Co oznacza „senescence” – senescencja?

Słowo senescence – w dosłownym tłumaczeniu „starzenie” – pochodzi od łacińskiego słowa senex co oznacza „starość”. W odniesieniu do długowieczności i zdrowego starzenia się (healthy ageing), senescencja oznacza stopniowe pogarszanie stanu zdrowia oraz funkcji organizmu, związane z wiekiem.

Kiedy można mówić o początku starzenia się?

Można powiedzieć, że starzenie organizmu ludzkiego rozpoczyna się już po dwudziestym roku życia, w momencie szczytu siły fizycznej i trwa do końca życia.

Czym jest „cellular senescence”?

Cellular senescence w dosłownym tłumaczeniu oznacza „starzenie komórkowe”. W momencie, kiedy komórki tracą zdolność do dzielenia się z powodu uszkodzeń DNA lub skracania telomerów, przechodzą transformację, której wynikiem jest zanik lub apoptoza. Starzenie się jest zatem komórkowym mechanizmem obronnym, który zapobiega niepotrzebnemu uszkodzeniu komórek. Jest to ważny mechanizm antynowotworowy.

W jaki sposób komórki mogą zostać wyeliminowane z organizmu?

Komórki ulegają samozniszczeniu, nazywanemu apoptozą. Jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie ludzkim. Dzięki niemu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki.
Innym mechanizmem jest wchodzenie komórek w okres zaniku (nazywanym senescencją).
Ostatecznym rezultatem jest śmierć komórki, która jest naturalną częścią funkcjonowania biologicznego i regularnie występuje w organizmach ludzkich.

Za co odpowiada zjawisko starzenia komórkowego?

W organizmie ludzkim starzenie komórkowe odpowiada m.in. za:
nieustanne zastępowanie uszkodzonych lub zużytych komórek nowymi,
zapobiega proliferacji potencjalnych komórek nowotworowych
sprzyja regeneracji tkanek.

Czym jest SASP (ang. senescence-associated secretory phenotype)?

SASP to prozapalny fenotyp sekrecyjny związany ze starzeniem, który pośredniczy w nie komórkowych, zarówno korzystnych jak i szkodliwych, skutkach starzenia. [1] Stanowi mieszaninę wydzielanych przez starzejące się komórki substancji (cytokin, chemokin, czynników wzrostu i proteaz). Skład tej mieszaniny zależy m.in. od czynników, które wyzwalają starzenie.

Po co starzejące się komórki wydzielają substancje?

Wydzielane substancje ułatwiają komunikację z sąsiednimi komórkami oraz układem odpornościowym, wpływając ostatecznie na losy starzejącej się komórki.

Jakie są korzystne funkcje SASP?

Wydzielane przez komórki czynniki „ściągają” w ich pobliże komórki układu odpornościowego, ułatwiając w ten sposób ich eliminację. Ten mechanizm ma duże znaczenie w procesie supresji komórek nowotworowych. Ponadto ułatwiają one gojenie ran oraz regenerację tkanek.

Jakie są szkodliwe funkcje SASP?

Paradoksalnie czynniki wydzielane przez komórki wpływają na progresję nowotworzenia, poprzez wydzielanie substancji pobudzających np. tworzenie nowych naczyń dla guza. Ponadto przewlekłe zapalenie indukowane starzeniem komórek może wpływać na układową immunosupresję (czyli zahamowanie działania układu odpornościowego), a co za tym idzie sprzyjać rozwojowi chorób, w tym nowotworu. Może również prowadzić do uszkodzenia tkanek oraz zwyrodnienia związanego z wiekiem.

Co oznacza starzenie się organizmu (organismal senescence)?

Jest to proces zmian struktury i pogarszania funkcji komórek. Starzenie organizmu można również określić jako okres, w którym zdolności organizmu do zastępowania uszkodzonych komórek nowymi stają się coraz mniej wydajne. Dochodzi do kumulacji starzejących się komórek. Skumulowane uszkodzenia organizmu zaczynają zakłócać jego zdolności do prawidłowego funkcjonowania.

Dlaczego starzejące się komórki gromadzą się w tkankach?

Wraz z wiekiem wzrasta tempo „wytwarzania” starzejących się komórek
Skuteczność eliminacji starzejących się komórek spada wraz z wiekiem (niesprawność lub zmniejszona aktywność procesów naprawczych).

W jaki sposób starzenie sprzyja dysfunkcji tkanek związanej z wiekiem?

Starzenie przyczynia się do ogólnego spadku potencjału regeneracyjnego tkanek, który występuję wraz z wiekiem.
Innym mechanizmem może być generowanie przewlekłego zapalenia poprzez prozapalne czynniki, wydzielane przez kumulujące się w tkankach starzejące komórki. [2]

Jakie wyróżniamy rodzaje starzenia?

Wyróżniamy dwa rodzaje starzenia:
Starzenie replikacyjne,
Starzenie przyspieszone (SIPS – stress-induced premature senescence).

Czym jest starzenie replikacyjne?

Jest to starzenie spowodowane skracaniem telomerów, czyli fragmentów chromosomów, znajdujących się na ich końcach i chroniących je przed uszkodzeniami w trakcie podziałów. Telomery ulegają skróceniu przy każdym podziale komórki. Starzenie w tym mechanizmie polega więc na utracie zdolności komórki do powielania materiału genetycznego (utracie zdolności do podziałów).

Czy da się zatrzymać proces skracania telomerów?

Teoretycznie tak.
Za utrzymanie długich telomerów w komórce odpowiada enzym zwany telomerazą.
W praktyce większość komórek organizmu ludzkiego (oprócz tkanek ulegających samoodnowiu), nie posiada aktywnej telomerazy.

Które komórki posiadają telomerazę?

Telomerazę posiadają komórki rozrodcze oraz komórki macierzyste. Do patologicznych komórek wykazujących obecność enzymu zaliczają się komórki nowotworowe.

Co zapewnia telomeraza?

Telomeraza zapewnia komórce zdolność do nieograniczonego wzrostu.

Czym jest starzenie przyspieszone (SIPS)?

Starzenie przyspieszone jest procesem niezależnym od skracania telomerów. Może być indukowane:
• Stresem oksydacyjnym
• Onkogenami (czyli genami, które ulegając ekspresji powodują przekształcenie prawidłowej komórki w nowotworową)
• Czynnikami uszkadzającymi DNA np. promieniowaniem UV
Zachodzi ono w dużo krótszym czasie niż starzenie replikacyjne.

Jakich komórek dotyczy starzenie przyspieszone?

Starzenie przyspieszone dotyczy zarówno komórek prawidłowych, w których dochodzi do uszkodzenia DNA, jak i komórek nowotworowych, jako efekt np. chemioterapii. [3]

Jakie są mechanizmy starzenia organizmu?

Do mechanizmów starzenia organizmu należą:
• Uszkadzanie cząsteczek,
• Zapalenie starcze (inflammaging).

Jakie są przyczyny uszkadzania cząsteczek?

• Stres oksydacyjny,
• Proces glikacji,
• Zaburzenia w obrębie mitochondriów.

Czym jest stres oksydacyjny?

Jest to stan zaburzonej równowagi między zawartymi w organizmie utleniaczami (głównie tzw. wolnymi rodnikami) oraz przeciwutleniaczami.

Czym są wolne rodniki?

Wolne rodniki (inaczej reaktywne formy tlenu – RFT) to cząsteczki powstające w organizmie w wyniku wielu reakcji przy udziale tlenu, zawierające niesparowany elektron. [4]

Jaka jest rola utleniaczy w organizmie człowieka?

W warunkach prawidłowego funkcjonowania organizmu pełnią one rolę mediatorów oraz regulatorów metabolizmu, m.in.:
• regulują aktywność innych cząsteczek,
• regulują ekspresję genów,
• regulują proces metylacji cytozyny w DNA, modyfikując epigenom,
• indukują apoptozę komórek,
• działają rozszerzająco lub kurcząco na ściany naczyń krwionośnych,
• biorą udział w procesach obronnych organizmu.[5]

Czemu więc mogą być szkodliwe?

Wzrost stężenia wolnych rodników z wiekiem zaburza ich regulacyjną rolę i przyczynia się do narastania procesu starzenia. Nasileniu ulegają reakcje oksydacji kwasów tłuszczowych, białek, cukrów oraz DNA, które prowadzą do zmian w strukturze tych związków oraz zaburzeń w ich funkcjonowaniu. Jednym słowem, wzrost stężenia wolnych rodników w organizmie przyczynia się do powstawania uszkodzeń w jego obrębie oraz powstawania towarzyszących chorób.

Jakie choroby mogą mieć związek ze szkodliwym działaniem RFT?

• Miażdżyca,
• Nadciśnienie tętnicze,
• Cukrzyca,
• Nowotwory.

Jak zmienia się ilość wolnych rodników w organizmie wraz z wiekiem?

Wraz z wiekiem ilość wolnych rodników w organizmie wzrasta.

Jakie są przyczyny wzrostu ilości RFT w organizmie?

• Palenie papierosów,
• Picie alkoholu,
• Spożywanie przetworzonych produktów,
• Niektóre leki,
• Pestycydy zawarte w żywności.

Jakie są inne przyczyny występowania stresu oksydacyjnego?

• Zanieczyszczenia powietrza,
• Promieniowanie UV,
• Długotrwały stres,
• Nadmierny wysiłek fizyczny.

Czym są antyoksydanty (przeciwutleniacze)?

Antyoksydanty to substancje zapobiegające procesom utleniania związków w organizmie. Do naturalnie występujących przeciwutleniaczy w organizmie należą:
• dysmutaza ponadtlenkowa (SOD),
• katalaza,
• peroksydaza glutationowa,
• peroksyredoksyna (PRX),
• beta karoten,
• foliany,
• kwas moczowy,
• witaminy A, C, E.

Jak zmienia się ilość antyoksydantów w organizmie wraz z wiekiem?

Wraz z wiekiem ilość antyoksydantów w organizmie maleje.

Jakie skutki może mieć stres oksydacyjny?

• Szybsze starzenie organizmu,
• Rozwój chorób związanych z wiekiem.

Czy wysiłek fizyczny ma wpływ na powstawanie stresu oksydacyjnego?

Tak. Podczas wysiłku fizycznego dochodzi do zwiększonej produkcji wolnych rodników. Jest to związane ze zwiększonym zużyciem tlenu podczas aktywności fizycznych. Powstawanie RFT będzie zależało od rodzaju wysiłku, czasu jego trwania, intensywności oraz częstotliwości.

Czy zatem wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany?

Absolutnie nie. Udowodniono, że wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności i długim czasie trwania wywołuje również wzrost potencjału antyoksydacyjnego organizmu. Możliwości obronne przed wolnymi rodnikami są sprawniejsze u osób trenujących. Aktywność fizyczna sprzyja zatem utrzymaniu równowagi między szybkością powstawania wolnych rodników, a możliwościami antyoksydacyjnymi.

Jak można zapobiegać stresowi oksydacyjnemu?

• Regularny wysiłek fizyczny,
• Prawidłowa dieta (m.in. dzienne dostarczanie antyoksydantów z pożywieniem):
 bogata w owoce i warzywa (spożywane najlepiej na surowo),
 mleko i jego przetwory,
 orzechy,
 oleje roślinne,
 przyprawy bogate w antyoksydanty: imbir, kurkuma, cynamon, kardamon, goździki, oregano,
 siemię lniane,
 kakao,
 zielona herbata.

Czym jest glikacja?

Glikacja to proces niekontrolowanego dodawania do białek, DNA i lipidów cząsteczek cukru, co prowadzi do zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych w tych związkach.

Kiedy zachodzi proces glikacji?

Zjawisko glikacji zewnętrznej (poza organizmem) zachodzi w czasie przygotowywania posiłków, kiedy substancje poddawane są działaniu wysokiej temperatury.
Natomiast glikacja wewnętrzna zachodzi powoli i spontanicznie w organizmie człowieka. Jest ona głównym źródłem produktów końcowych tego procesu.

Jak poziom glikacji zmienia się z wiekiem?

Wraz z wiekiem poziom glikacji zwiększa się. Do takich samych zmian dochodzi w cukrzycy oraz chorobach degeneracyjnych np. w chorobie Parkinsona czy chorobie Alzheimera.

Czym są mitochondria?

Mitochondria to organella odpowiedzialne za produkcję energii w organizmie człowieka. Procesy w nich zachodzące wymagają obecności tlenu. [6]

Jakie są przyczyny zaburzeń funkcjonowania mitochondriów?

Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń mitochondriów są kumulacja mutacji oraz uszkodzenia mitochondrialnego DNA.

Na co wypływa dysfunkcja mitochondriów?

Dysfunkcja mitochondriów modyfikuje epigenom zmieniając metylację/demetylację cytozyny.

Czym są kinazy mTOR?

Kinazy mTOR to substancje regulujące/przekazujące sygnały o dostępności m.in. substancji odżywczych czy energii. Regulują również syntezę białek w organizmie. W sprzyjających warunkach włączają podziały komórek, natomiast w warunkach niekorzystnych (np. w stresie) uruchamiają procesy zatrzymując je.

Jaki wpływ na starzenie mają kinazy mTOR?

Hamowanie aktywności kinaz mTOR:
spowalnia proces starzenia organizmu,
• powoduje odmładzanie tkanek,
• u zwierząt doświadczalnych wydłuża życie,
• moduluje przebieg różnych chorób wynikających ze starzenia (spowalnia ich rozwój) – nowotworów, choroby Alzheimera, chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób autoimmunologicznych.

Czy da się zahamować aktywność kinaz mTOR?

Działanie takie posiada rapamycyna, która jest lekiem immunosupresyjnym, mającym zastosowanie głównie w transplantologii. Obecnie trwają poszukiwania substancji o analogicznym działaniu, z mniejszą ilością działań niepożądanych. [7]

Czy można opóźnić starzenie organizmu?

Trwają liczne badania, mające na celu odkrycie mechanizmów zatrzymujących proces starzenia się ludzkiego organizmu.
Działaniami, które mają wpływ na spowolnienie procesu starzenia są:
• Przestrzeganie zdrowej diety – dostarczy ona potrzebnych składników odżywczych do naprawy powstałych uszkodzeń,
• Redukcja stresu – zapobiega uszkodzeniom wywołanym przez długotrwałe narażenie na działanie hormonów stresu,
• Unikanie kontaktu z uszkadzającymi czynnikami – m.in. promieniowaniem UV, toksynami, zanieczyszczeniami, co zapobiega uszkodzeniom tkanek,
Regularna aktywność fizyczna – opóźnia proces starzenia, głównie dzięki działaniu przeciwzapalnemu (podczas skurczów mięśni wydzielana jest interleukina (IL6) – cząsteczka o kluczowym znaczeniu w procesach zapalnych, która osłabia zapalenie starcze i powstrzymuje rozwój starzenia),
• Zapobieganie chorobom.

Czy da się przewidzieć, kiedy komórka umrze?

Teoretycznie tak. Według tzw. „limitu Hayflicka” każda komórka ma określoną liczbę podziałów komórkowych, po których ulega apoptozie. U ludzi wynosi ona około pięćdziesięciu. [8] [9]

Czy istnieją biomarkery senescencji?

Do biomarkerów senescencji należą:
• Zatrzymany cykl komórkowy,
• Zmiany metaboliczne i morfologiczne komórek podlegających procesowi, np.:
 większy rozmiar,
 spłaszczony kształt,
 obecność wielu jąder,
 przerwaną otoczkę jądrową,
 zwiększony poziom wolnych rodników,
 zwiększoną liczbę lizosomów (organelli odpowiedzialnych za trawienie i degradacja białek, węglowodanów, tłuszczy oraz kwasów nukleinowych), a co za tym idzie zwiększony poziom beta-galaktozydazy, która uznawana jest za znacznik starzenia.
• reorganizacja chromatyny – części składowej chromosomów, stanowiących formę organizacji materiału genetycznego w komórce,
• zmieniona ekspresja genów,
• nabywanie SASP.

opracowanie: Karolina Makowska
edycja: Michał Bartoszewicz

1: Lopes-Paciencia S, Saint-Germain E, Rowell MC, Ruiz AF, 
Kalegari P, Ferbeyre G. The senescence-associated secretory phenotype
and its regulation. Cytokine.
2019 May;117:15-22. doi: 10.1016/j.cyto.2019.01.013. 
Epub 2019 Feb 16. PubMed PMID: 30776684.
2: Baker DJ, Perez-Terzic C, Jin F, Pitel KS, Niederländer NJ, 
Jeganathan K, Yamada S, Reyes S, Rowe L, Hiddinga HJ, Eberhardt NL, 
Terzic A, van Deursen JM. 
Opposing roles for p16Ink4a and p19Arf in senescence and ageing caused 
by BubR1 insufficiency. 
Nat Cell Biol. 2008 Jul;10(7):825-36. doi: 10.1038/ncb1744. 
Epub 2008 May 30. Erratum in: Nat Cell Biol. 2012 
Jun;14(6):649. Pitel, Kevin [corrected to Pitel, Kevin S]. 
PubMed PMID: 18516091; PubMed Central PMCID: PMC2594014. 
3: Anna Bielak-Żmijewska, Wioleta Grabowska, Dorota Przybylska.
Rola starzenia komórkowego w starzeniu organizmu i chorobach 
związanych z wiekiem. 
Postępy Biochemii 60 (2) 2014
4: Li R, Jia Z, Trush MA. Defining ROS in Biology and Medicine. 
React Oxyg Species (Apex). 2016;1(1):9-21. doi: 10.20455/ros.2016.803.
PubMed PMID: 29707643; PubMed Central PMCID: PMC5921829. 
5: Adam Łuszczewski, Ewa Matyska-Piekarska, Jakub Trefler, Iwona Wawer, 
Jan Łącki, Paula Śliwińska-Stańczyk
Reaktywne formy tlenu – znaczenie w fizjologii i stanach patologii
organizmu.
Reumatologia 2007; 45, 5: 284–289
6: Zorov DB, Juhaszova M, Sollott SJ. 
Mitochondrial reactive oxygen species (ROS) and ROS-induced ROS release.
Physiol Rev. 2014 Jul;94(3):909-50. doi: 10.1152/physrev.00026.2013. 
Review. PubMed PMID: 24987008; PubMed Central PMCID:  PMC4101632.
7: Weichhart T. mTOR as Regulator of Lifespan, Aging, and Cellular
Senescence: A  Mini-Review. 
Gerontology. 2018;64(2):127-134. doi: 10.1159/000484629. 
Epub 2017 Dec 1. Review. PubMed PMID: 29190625; 
PubMed Central PMCID: PMC6089343. 
8: HAYFLICK L, MOORHEAD PS. 
The serial cultivation of human diploid cell strains. 
Exp Cell Res. 1961 Dec;25:585-621. PubMed PMID: 13905658. 
9: HAYFLICK L. 
THE LIMITED IN VITRO LIFETIME OF HUMAN DIPLOID CELL STRAINS. 
Exp Cell Res. 1965 Mar;37:614-36. PubMed PMID: 14315085.