Witamina B12 & metylacja

Witamina B12,  a dokładnie Metylokobalamina bierze udział w procesach metylacji. Dodatkowo stosowanie modnej w medycynie przeciwstarzeniowej metforminy, może prowadzić długoterminowo do jej niedoborów.

Witamina B12 jest syntetyzowanej przez ludzką florę jelitową w okrężnicy. Nie jest ona wchłaniana.  W tym celu musi zostać uwolniona w procesie trawienia i związana z czynnikiem wewnętrznym (czynnik Castle’a, intrinsic factor) wydzielanym w żołądku. Ponieważ ludzie nie są koprofagami, potrzebują dostarczać witaminę B12 z pokarmem zwierzęcym, wzbogaconym w procesie fermentacji pokarmie roślinnym (np. Natto) lub/i w formie suplementacji.

Witamina B12 dostępna jest  w 4 formach. Dwie formy B12, MeCbl i AdCbl, są uznawane za aktywne formy B12 w fizjologii ludzi i zwierząt, ponieważ działają jako kofaktory w ważnych reakcjach metabolicznych. 

AdCbl jest dominującą formą witaminy B12 występującą w mięsie, na poziomie 68%, a reszta występuje jako OHCbl i MeCbl. 

MeCbl jest formą dominującą w mleku i jajach.

CNCbl jest nadal używany do wzbogacania żywności i niektórych suplementów, prawdopodobnie ze względu na niski koszt i stabilność termiczną. Jest to również najpopularniejsza forma iniekcyjna. Jako jedyna z wymienionych nie jest formą naturalnie występującą w ludzkim organizmie. Patologicznie występuje jedynie u palaczy, dlatego w grupie tej nie wskazana jest suplementacja witaminy w tej formie. 1 Hydroksokobalamina jest stosowana jako antidotum na cyjanki i z tego względu jest formą rekomendowana dla palaczy.

Czy istotna jest postać  w jakiej suplementujemy wit. B12?

Zasadniczo nie, w procesach metabolicznych, niezależnie od spożytej formy witaminy, jest ona przetwarzana do Kobalaminy i ponownie do jednej z aktywnych metabolicznie form. 2 

Nie wykazano przewagi w stosowaniu jednej z form witaminy B12 nad inną.

Wąskim gardłem przy suplementacji doustnej jest wchłanialność witaminy z przewodu pokarmowego. 50% dla dawek <0,5 μg, 20% dla dawek około 1 μg i tylko 1% do 1,2% dla dawek około 500 μg. Oszacowano, że 10 do 12 μg witaminy B12 może zostać wchłonięte przy dawce 1000 μg.  Badanie na ludziach wykazało podobne współczynniki wchłaniania CNCbl w porównaniu z OHCbl przy takich dawkach 100 μg, 500 μg i 1000 μg.  W badaniach na zwierzętach stwierdzono również, że wchłanianie CNCbl było podobne do MeCbl.

Suplementacja parenteralna jest dużo korzystniejsza w kwestii biodostępności. Niestety zastrzyki z wit. b12 są bolesną formą suplementacji.

1. Foulds WS, Freeman AG, Phillips CI, Wilson J. Cyanocobalamin: a case for withdrawal. Lancet Lond Engl. 1970;1(7636):35. doi:10.1016/s0140-6736(70)90541-6

2. Paul C, Brady DM. Comparative Bioavailability and Utilization of Particular Forms of B12 Supplements With Potential to Mitigate B12-related Genetic Polymorphisms. Integr Med Clin J. 2017;16(1):42-49.

Leave a Reply