nikotynamid i hamowanie SIRT1

W publikacji z 2002 roku opisano efekt hamujący aktywność sirtuiny I i III u drożdży z użyciem nikotynamidu 1.  W kolejnych latach i publikacjach potwierdzono ten efekt, opisano również że do inhibicji dochodzi w ciągu godziny od podania nikotynamidu, a jego efekt ustaje po czterech godzinach. Wynika to z konwersji nikotynamidu do NAD+ co z kolei jest znanym czynnikiem stymulującym aktywność sirtuiny I. Jest to klasyczny mechanizm sprzężenia zwrotnego niezwykle cenne zapewnia możliwości auto regulacji procesów i utrzymywania ich na optymalnych poziomach.

Korzystnie czy niekorzystnie 2?

Logicznym wnioskiem z powyższych informacji, wydaje się zasadne zastosowanie nikotynamidu w godzinach porannych wraz z pierwszym posiłkiem. Ze względu na dostarczenie substancji odżywczych procesy naprawcze z udziałem sirtuiny I są wtedy hamowane za pośrednictwem innych szlaków metabolicznych, nie ma więc niekorzystnego efektu użycia witaminy PP. Ponieważ służy ona jako “źródło energii” w szlaku rezerwowym resyntezy, przyniesie ona potencjalną korzyść wyrównując poziomy niedobory. W trakcie naturalnego postu związanego z spoczynkiem w godzinach nocnych przyniesie to potencjalnie korzystny efekt. 

Jest to jednak jedynie domysł.

1. Bitterman KJ, Anderson RM, Cohen HY, Latorre-Esteves M, Sinclair DA. Inhibition of silencing and accelerated aging by nicotinamide, a putative negative regulator of yeast sir2 and human SIRT1. J Biol Chem. 2002;277(47):45099-45107. doi:10.1074/jbc.M205670200

2. Hwang ES, Song SB. Nicotinamide is an inhibitor of SIRT1 in vitro, but can be a stimulator in cells. Cell Mol Life Sci CMLS. 2017;74(18):3347-3362. doi:10.1007/s00018-017-2527-8

Leave a Reply