nikotynamid i szlak rezerwowy syntezy NAD+

Nikotynamid jest substancją biorącą udział w syntezie NAD+ ( dinukleotydu nikotynamidoadeninowego ) po przez tak zwany szlak rezerwowy syntezy NAD+ ang. NAD+ salvage pathway [1].

Substancje zwiększające stężenie NAD+ ang. NAD+ boosters cieszą się obecnie ogromną popularnością za sprawą ich wpływu na Sirtuiny, białka Sir (Silent information regulator) biorących udział w mechanizmach naprawy DNA [2]. Regulują one procesy starzenia się. Odwrócenie ich leży u podstawy rejuvenacji.

Nikotynamid i szlak rezerwowy syntezy NAD+

Szlak rezerwowy to rodzaj recyklingu. Nikotynamid stanowi jednocześnie produkt rozpadu/zużycia NAD+, a jednocześnie jest substratem/składnikiem do jego syntezy.

Nikotynamid (NA) może być bezpośrednim produktem wielu reakcji enzymatycznych w komórkach organizmu człowieka. Są to przede wszystkim reakcje związane z degradacją dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD+ ) [3]

nikotynamid i szlak rezerwowy syntezy NAD+ schemat
źródło: Ewa M. Słomińska Metabolity nikotynamidu oraz ich rola w fizjologii i patologii człowieka.

Przemiana nikotynamidu odbywa się z udziałem fosforybozylotransferazy nikotynamidu [Nampt] [4]. Powstaje Mononukleotyd nikotynamidowy NMN.

NMN jest przetwarzany przez adenylotransferazę 1 mononukleotydu nikotynamidowego [NMNAT1] do NAD+.

Nikotynamid może być również konwertowany do rybozydu nikotynamidu [NR]. Przemiana ta odbywa się z udziałem fosforylazy nukleozydów purynowych [ EC 2.4.2.1 ]

NR jest również przetwarzany do NAD+ przez adenylotransferaza mononukleotydu nikotynamidu (EC 2.7.7.1)

Zarówno Rybozyd nikotynamidu (NR) jak i Mononukleotyd nikotynamidu (NMN) są obecnie bardzo popularnymi suplementami. Są prowadzone liczne badania kliniczne, również z udziałem ludzi, nad zastosowaniem tych substancji w schorzeniach związanych między innymi ze starzeniem się organizmu – senesencją. Leczenie ich pozwoli na wydłużenie długości życia w dobrym zdrowiu tzw. healthspan. Pozwoli na zdrowe starzenie.

W przeciwieństwie do NR czy NMN, nikotynamid dostępny jest w Polsce w formie leku:

  • Vitaminum PP Omega Pharma tabl.(50 mg) – 20 szt.
  • Vitaminum PP Omega Pharma tabl.(200 mg) – 20 szt.
  • Vitaminum PP 50 Polfarmex tabl.(50 mg) – 20 szt.
  • Vitaminum PP 200 Polfarmex tabl.(200 mg) – 20 szt.

Przepisy, kontrola i proces technologiczny wytworzenia leku są bez porównania bardziej restrykcyjne, niż wprowadzenie do obrotu suplementu. Gwarantuje najwyższą jakość. Co ciekawe, w tym przypadku, lek jest tańszy od suplementu?

NAD+ może powstać jeszcze w dwóch innych szlakach:

  • ścieżka Preiss-Handler’a,
  • synteza de novo.
Szlaki syntezy NAD+ w organizmie człowieka.
źródło: https://www.wikipathways.org/index.php/Pathway:WP3645

Ale o tym innym razem!

1: https://www.wikipathways.org/index.php/Pathway:WP3645 
2: https://en.wikipedia.org/wiki/Sirtuin_1  
3: Ewa M. Słomińska, Metabolity nikotynamidu oraz ich rola w 
fizjologii i patologii człowieka. 
4: https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/view/25961  

Leave a Reply